آذر ۱۴۰۰
۹
سه شنبه
حقوق بیمار

بزودی...

از بکاربردن کلماتی چون آمپول، سوزن، مته و خون که در کودک ترس و اضطراب ایجاد می‌کند، خودداری کنید.