آذر ۱۴۰۰
۹
سه شنبه
پرسش سوال
متن سوال خود را به صورت شفاف و ترجیحا با حروف فارسی بنویسید.

از مسواکتان بیشتر از سه ماه استفاده نکنید.