آذر ۱۴۰۰
۹
سه شنبه
شاخص جرم بدن


استفاده از مسواک های برقی برای افرادی که محدودیت های حرکتی دارند می تواند کمک مناسبی باشد.