شهریور ۱۳۹۹
۲۸
جمعه
گرفتن نوبت
هشدار:  جهت امنیت بیشتر، کلیه فعالیتها و اطلاعات شما از قبیل (صفحات مشاهده شده، Ip و ...) در سیستم ذخیره میشود.

از بکاربردن کلماتی چون آمپول، سوزن، مته و خون که در کودک ترس و اضطراب ایجاد می‌کند، خودداری کنید.

اخبار و رویدادها