آبان ۱۳۹۸
۲۹
چهارشنبه
گرفتن نوبت
هشدار:  جهت امنیت بیشتر، کلیه فعالیتها و اطلاعات شما از قبیل (صفحات مشاهده شده، Ip و ...) در سیستم ذخیره میشود.

استفاده از مسواک های برقی برای افرادی که محدودیت های حرکتی دارند می تواند کمک مناسبی باشد.

اخبار و رویدادها